Jitka Nekvindová - přehrada
© Jitka Nekvindová: Online cvičebnice němčiny, Liberec 2018

Vyprávějte příběh - Herr Fräbel in Eile

Použijte veškerou následující slovní zásobu:

Bildergeschichte - Herr Fräbel in Eile

Ke každému obrázku napište alespoň jednu větu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.


Nyní porovnejte Váš text s variantou 1 či 2 podle toho, v jakém čase jste jej vyprávěli. Opravte chyby a poté odešlete tlačítkem tisk.

Varianta č.1 - vyprávění v přítomném čase

Varianta č.2 - vyprávění v préteritu:

Zpět


© Mgr. Jitka Nekvindová, web: Mgr. Jitka Nekvindová, foto: RNDr. Miloslav Nekvinda 28.3.2013, © illustrace: František Škoda