překlady němčina a výuka němčiny - česky překlady němčina a výuka němčiny - německy Jitka Nekvindová - korektury
Jitka Nekvindová - překlady němčina a výuka němčiny
Mgr. Jitka Nekvindová
Na Pískovně 662
Liberec
tel.: 731 031 170
kontakty      ceník


Jazyky, které překládám

Čeština - Němčina

Co nejvíce překládám:
Právní dokumenty
Obchodní dokumenty
Osobní dokumenty

vývoj elektropřístrojů


Jazykové korektury

Provádím tiskovou, gramatickou i stylistickou korekturu česky a německy psaných textů. Díky zkušenostem a vzdělávání v oblastech, které jsem překládala, mohu nyní s jistotou korigovat např. žaloby a rozhodnutí soudu, smlouvy o úvěrech, leasingové smlouvy, prezentace, dále koriguji též účetní texty (kurz účetnictví), matematické texty (státní zkouška z matematiky na PF v Liberci).Typy korektur, které poskytuji:

  • Jazyková korektura - Kontroluji gramatiku, terminologickou správnost, odchylky od textu a překlepy.
  • Slohová korektura - zajišťuji slohovou úpravu, srozumitelnost a čtivost daného textu.
  • Předtiskové korektury - Kromě jazykové správnosti a čtivosti kontroluji formátování a celkovou úpravu stránek.


© Mgr. Jitka Nekvindová, web: Mgr. Jitka Nekvindová, foto: RNDr. Miloslav Nekvinda, 28.3.2013