Jitka Nekvindová - výuka němčiny
podobizna
česká verzeněmecká verze
Mgr. Jitka Nekvindová
Na Pískovně 662
Liberec
tel.: 731 031 170
kontakty      ceníkJazyky, které překládám

Čeština - Němčina

Co nejvíce překládám:
Právní dokumenty
Obchodní dokumenty
Osobní dokumenty

vývoj elektropřístrojů


Jitka Nekvindová: Online cvičebnice němčiny

Přihlášení:

Jméno:  

Heslo:   

- Ukázky

- Cena přístupu

- Co v Online cvičebnici najdete

- Objednat přístup

Aktuality

Liberec, středa 14. 11. 2018
Připravuji další cvičení na čtení a poslech s porozuměním.


Ukázky překladových cvičení

1. Slovíčka

1.1. Slovíčka k učebnici Němčina pro samouky:

Přeložte slovíčka z němčiny do češtiny

Přeložte slovíčka z češtiny do němčiny

2. Čtení a poslech s porozuměním:

2.1. Wimbledon

3. Další online cvičení:

3.1. Tématický překlad: Osobní údaje

3.2. Časové předložky bis a bis zu

3.3. Kombinační cvičení na pády a přídavná jména

3.4. Vazby sloves

4. Obrázkový příběh:

4.1. Tagesablauf - Der Alltag von Frau Fräbel

5. Interaktivních rozhovor

5.1. Im RestaurantCo najdete v Online cvičebnici němčiny:

Konverzační cvičení

1. Obrázkové příběhy
2. Tématické rozhovory
3. Čtení a poslech s porozuměním

Překladová cvičení

1) Cvičení k učebnici pro samouky:
1. Zkoušení slovíček
2. Překlad vět - příběhy k lekcím

2) Tématické překlady:

1. Policejní tématika
2. Otázky na kurzu
3. Pozdrav a rozloučení
4. Osobní údaje
5. Počasí
6. Hotel
7. Nakupování
8. Restaurace

3) Další převážně gramatická cvičení


Materiály pro němčinu

Tabulky


Gramatická cvičení:

1. Podstatná jména

- 5 cvičení na množné číslo podstatných jmen
- 1 cvičení na vícerodová podstatná jména
- 3 cvičení na skloňování podstatných jmen


2. Přídavná jména

- 1 překladové cvičení na skloňování přídavných jmen po přivlastňovacím členu3. Zájmena

- 3 cvičení na přivlastňovací zájmena - překlad výrazů, věty
- 1 cvičení na osobní zájmena


4. Číslovky


5. Slovesa


Způsobová slovesa

- 3 cvičení na časování způsobových sloves v přítomném čase - překlad výrazů, věty
- 1 cvičení na časování způsobových sloves v minulém časeSilná a nepravidelná slovesa

-3 cvičení na časování všech silných a nepravidelných sloves
- skupina č. 3 - laufen, fahren - celkem 4 cvičení - překlad - příběh, časování
- skupina č. 5 - lesen, sprechen - celkem 4 cvičení - překlad - příběh, časováníSlabá slovesa

- 3 cvičení na časování slabých sloves v přítomném čase, préteritu a perfektuSlovesa se předponami

- 1 cvičení na slovesa s předponami někdy odlučitelnými


Vazby sloves

- celkem 7 překladových cvičení na vazby sloves, které se probírají na středních školách


6. Příslovce


7. Předložky

- 2 cvičení na předložky se 4. pádem - příběh, výrazy
- 3 cvičení na předložky se 3. pádem - příběh, výrazy
- 1 cvičení na předložky se 3. a 4. pádem - překlad vět
- 1 cvičení na časové předložky - překlad vět
- 2 cvičení na lokální předložky - překlad vět


8. Spojky

- 1 cvičení na vedlejší věty časové - překlad vět

© Mgr. Jitka Nekvindová, webmaster: Mgr. Jitka Nekvindová, foto: RNDr. Miloslav Nekvinda, Jitka Nekvindová 28.3.2013