Jitka Nekvindová - kontakt
© Jitka Nekvindová: Online cvičebnice němčiny, Liberec 2018

Gramatická cvičení:

1. PODSTATNÁ JMÉNA - nyní 24 cvičení

Stanovení množného čísla podstatných jmen podle charakteristických koncovek silných podstatných jmen v j.č.
1.1.1 Množné číslo podstatných jmen - část 1 - Podstatná jména zakončená v mn.č. na -e a -er - výrazy
1.1.2 Množné číslo podstatných jmen - část 2 - Podstatná jména s -er, -el, -en, -chen, -lein - výrazy
1.1.3 Množné číslo podstatných jmen - část 3 - Podstatná jména ženského rodu - výrazy
1.1.4 Množné číslo podstatných jmen - část 4 - Podstatná jména cizího původu - výrazy
1.1.5 Množné číslo podstatných jmen - část 5 - Slabé skloňování - výrazy

Člen a převod podstatných jmen do množného čísla
1.1.6 Doplňte člen a podstatné jméno v mn.č. - výrazy
1.1.7 Cvičení na převod podstatných jmen z j.č. do mn.č. - věty

Podstatná jména, jejichž význam se rozlišuje podle použitého členu či podle tvaru množného čísla
1.2.1 Vícerodá podstatná jména - výrazy
1.2.2 Doplňovačka - vícerodá podstatná jména I - věty - *nové
1.2.3 Doplňovačka - vícerodá podstatná jména II - věty - *nové
1.2.4 Doplňovačka - vícerodá podstatná jména III - věty - *nové

Silné a slabé skloňování, použití členu
1.3.1 Doplňovačka - skloňování podst. jmen 1.p. I. - věty - *nové
1.3.2 Doplňovačka - skloňování podst. jmen 4.p. I. - věty - *nové
1.3.3 Doplňovačka - skloňování podst. jmen 4.p. II. - věty - *nové
1.3.4 Doplňovačka - skloňování podst. jmen 3.p. I. - věty - *nové
1.3.5 Skloňování podstatných jmen - 3. pád - věty - *nové
1.3.6 Skloňování podstatných jmen - 3. a 4. pád - věty - *nové
1.3.7 Kombinační cvičení na silná podstatná jména - věty
1.3.8 Slabá podstatná jména - věty - *nové
1.3.9 Kombinační cvičení na slabá i silná podstatná jména - věty
1.3.10 Cvičení na použití členu při první a druhé zmínce I. - věty
1.3.11 Cvičení na použití členu při první a druhé zmínce II. - věty
1.3.12 Cvičení na použití členu určitého, neurčitého a nulového - věty - *nové

Skloňování vlastních jmen
1.4.1 Použití vlastních jmen osob - věty - *nové

2. PŘÍDAVNÁ JMÉNA - nyní 6 cvičení

Přídavné jméno v přísudku a ve spojení se slovesy
2.1.1 Použití přídavného jména v přísudku a ve vazbách se slovesem - věty - *nové

Skloňování přídavného jména v přívlastku
2.2.1 Skloňování přídavných jmen v přívlastku I - věty - *nové
2.2.2 Skloňování přídavných jmen v přívlastku II - věty - *nové
2.2.3 Kombinační cvičení na skloňování podstatných a přídavných jmen - věty

Skloňování zpodstatnělých přídavných jmen

Přídavná jména odvozená od vlastních jmen zeměpisných

Stupňování přídavných jmen
2.5.1 Stupňování přídavných jmen I. - věty -*nové
2.5.2 Stupňování přídavných jmen II. - věty -*nové

3. ZÁJMENA - nyní 8 cvičení

Přivlastňovací zájmena
3.1.1 Kombinační cvičení na přivlastňovací zájmena - věty
3.1.2 Přivlastňovací zájmena - výrazy
3.1.3 Přivlastňovací zájmena postupně - věty

Osobní zájmena
3.2.1. Osobní zájmena - výrazy
3.2.2. Osobní zájmena I - věty k převodu - *nové
3.2.3. Osobní zájmena II - věty k převodu - *nové

Osobní a přivlastňovací zájmena
3.3.1. Osobní a přivlastňovací zájmena v akci 1 - věty
3.3.2. Osobní a přivlastňovací zájmena v akci 2 - věty

Zájmena ukazovací

Zájmena tázací

Zájmena neurčitá

5. SLOVESA - nyní 53 cvičení*****************************************


Infinitiv
5.1.1. Infinitiv s zu a bez zu - 1. část
5.1.2. Infinitiv s zu a bez zu - 2. část

5.1.3.Příčestí

5.1.4.Příčestí v přívlastku

PRÉTERITUM A PERFEKTUM

5.3.1. Slabá slovesa
5.3.1.1. Préteritum slabých sloves - výrazy
5.3.1.2. Perfektum slabých sloves - výrazy

Slovesa silná a nepravidelná
5.3.2. 3. skupina silných sloves - laufen, fahren
5.3.2.1. Časy silných sloves - skupina laufen, fahren - výrazy
5.3.2.2. Klara kocht - převod vět do minulých časů (préteritum a perfektum) - věty

5.3.3. 5. skupina silných sloves - lesen, sprechen
5.3.3.1. Časy silných sloves - skupina lesen, sprechen - výrazy
5.3.3.2. Familie Fräbel - převod vět do minulých časů (préteritum a perfektum) - věty

5.3.4. Způsobová slovesa
5.3.4.1. Časování způsobových sloves a slovesa wissen v minulém čase - výrazy

5.3.5. Slovesa pomocná

5.3.6. Slovesa smíšená

5.4. PLUSQUAMPERFEKTUM
5.4.1 Plusquamperfektum - předminulý čas - věty

5.5. BUDOUCÍ ČASY

5.5.1. První budoucí čas - futurum 1

5.5.2. Druhý budoucí čas - futurum 2
5.5.2.1 Futurum II - 2. budoucí čas - věty

5.7. ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB

Viz Rozkazovací způsob silných sloves - skupina laufen, fahren zde.
Viz Rozkazovací způsob silných sloves - skupina lesen, sprechen zde.
Viz částečně Zapnout - vypnout 1 zde.
Viz částečně Zapnout - vypnout 2 zde.
Viz částečně Zvratná slovesa I zde.
Viz částečně Zvratná slovesa II zde.

KONJUNKTIV

Konjunktiv préterita

Konjunktiv plusquamperfekta

PŘÍSLOVCE

Rozeznat příslovce od přídavného jména v přísudku

Stupňování příslovcí

Směrová příslovce

Zájmenná příslovce

Zpět na přehled online cvičení


© Mgr. Jitka Nekvindová, webmaster: Mgr. Jitka Nekvindová, foto: RNDr. Miloslav Nekvinda, Jitka Nekvindová 28.3.2013