Jitka Nekvindová - překladatelka a lektorka němčiny

© Jitka Nekvindová: Online cvičebnice němčiny, Liberec 2018 - 2023

Tel.: 731031170 (9 - 20:00 hod), email: jitka.nekvindova@seznam.cz

Gramatická cvičení - 191 cvičení

1. PODSTATNÁ JMÉNA - nyní 25 cvičení

Stanovení množného čísla podstatných jmen podle charakteristických koncovek silných podstatných jmen v j.č.

1.1.1 Množné číslo podstatných jmen - část 1 - Podstatná jména zakončená v mn.č. na -e a -er - překlad výrazy
1.1.2 Množné číslo podstatných jmen - část 2 - Podstatná jména s -er, -el, -en, -chen, -lein - překlad výrazy
1.1.3 Množné číslo podstatných jmen - část 3 - Podstatná jména ženského rodu - překlad výrazy
1.1.4 Množné číslo podstatných jmen - část 4 - Podstatná jména cizího původu - překlad výrazy
1.1.5 Množné číslo podstatných jmen - část 5 - Slabé skloňování - překlad výrazy

Člen a převod podstatných jmen do množného čísla

1.1.6 Doplňte člen a podstatné jméno v mn.č. - překlad výrazy
1.1.7 Cvičení na převod podstatných jmen z j.č. do mn.č. - věty

Podstatná jména, jejichž význam se rozlišuje podle použitého členu či podle tvaru množného čísla

1.2.1 Vícerodá podstatná jména - překlad výrazy
1.2.2 Doplňovačka - vícerodá podstatná jména I - věty
1.2.3 Doplňovačka - vícerodá podstatná jména II - věty
1.2.4 Doplňovačka - vícerodá podstatná jména III - věty

Silné a slabé skloňování, použití členu

1.3.1 Doplňovačka - skloňování podst. jmen 1.p. I. - věty
1.3.2 Doplňovačka - skloňování podst. jmen 4.p. I. - věty
1.3.3 Doplňovačka - skloňování podst. jmen 4.p. II. - věty
1.3.4 Doplňovačka - skloňování podst. jmen 3.p. I. - věty
1.3.5 Skloňování podstatných jmen - 3. pád - překlad věty
1.3.6 Skloňování podstatných jmen - 3. a 4. pád - překlad věty
1.3.7 Kombinační cvičení na silná podstatná jména - překlad věty
1.3.8 Slabá podstatná jména - překlad věty
1.3.9 Kombinační cvičení na slabá i silná podstatná jména - překlad věty
1.3.10 Cvičení na použití členu při první a druhé zmínce I. - překlad věty
1.3.11 Cvičení na použití členu při první a druhé zmínce II. - překlad věty
1.3.12 Cvičení na použití členu určitého, neurčitého a nulového - překlad věty I
1.3.13 Cvičení na použití členu určitého, neurčitého a nulového - překlad věty II

Skloňování vlastních jmen

1.4.1 Použití vlastních jmen osob - překlad věty


2. PŘÍDAVNÁ JMÉNA - nyní 8 cvičení

Přídavné jméno v přísudku a ve spojení se slovesy

2.1.1 Použití přídavného jména v přísudku a ve vazbách se slovesem - překlad věty

Skloňování přídavného jména v přívlastku

2.2.1 Skloňování přídavných jmen v přívlastku I - překlad věty
2.2.2 Skloňování přídavných jmen v přívlastku II - překlad věty
2.2.3 Skloňování přídavných jmen v přívlastku III - snadné (členy) - překlad věty
2.2.4 Skloňování přídavných jmen v přívlastku IV - přivlastňovací členy - překlad věty
2.2.5 Kombinační cvičení na skloňování podstatných a přídavných jmen - překlad věty

Skloňování zpodstatnělých přídavných jmen

Přídavná jména odvozená od vlastních jmen zeměpisných

Stupňování přídavných jmen

2.5.1 Stupňování přídavných jmen I. - překlad věty
2.5.2 Stupňování přídavných jmen II. - překlad věty


3. ZÁJMENA - nyní 11 cvičení

Přivlastňovací zájmena

3.1.1 Kombinační cvičení na přivlastňovací zájmena - překlad věty
3.1.2 Přivlastňovací zájmena - výrazy
3.1.3 Přivlastňovací zájmena postupně - překlad věty
3.1.4 Přivlastňovací zájmena - překlad věty
3.1.5 Přivlastňovací zájmena - tykání a vykání - překlad věty

Osobní zájmena

Cvičení na tykání a vykání se slovesem sein
3.2.1 Osobní zájmena - výrazy
3.2.2 Osobní zájmena I - věty k převodu
3.2.3 Osobní zájmena II - věty k převodu
3.2.4 Doplňovačka - Řazení osobních zájmen I - překlad věty

Osobní a přivlastňovací zájmena

3.3.1 Osobní a přivlastňovací zájmena v akci 1 - překlad věty
3.3.2 Osobní a přivlastňovací zájmena v akci 2 - překlad věty

Zájmena ukazovací

Zájmena tázací

Zájmena neurčitá5. SLOVESA - 86 cvičení


5.1.1. Infinitiv

5.1.1.1 Infinitiv s zu a bez zu - 1. část - překlad věty
5.1.1.2 Infinitiv s zu a bez zu - 2. část - překlad věty
5.1.1.3 Slovesa, po nichž je závislý infinitiv bez zu - způsobová slovesa - překlad věty
5.1.1.4 Ersatzinfinitiv místo příčestí minulého v perfektu - překlad věty
5.1.1.5 Jiný význam způsobových sloves - překlad věty

5.1.2. Příčestí

5.1.2. Příčestí přítomné

5.1.2.1 Příčestí přítomné I. - překlad věty
5.1.2.2 Příčestí přítomné II. - gerundivum - překlad věty

5.1.3. Příčestí minulé

5.1.3.1 Příčestí minulé I. - překlad věty
5.1.3.2 Příčestí minulé II. - překlad věty


VŠECHNY ČASY - PŘÍTOMNÝ, MINULÝ A PRVNÍ BUDOUCÍ ČAS

5.2. Silná a nepravidelná slovesa

5.2.1. Přítomný - minulý - budoucí čas - přehledy

Slovesa dle abecedy

5.2.1.1. Tabulky silných sloves dle abecedy: backen - kennen - překlad výrazy
5.2.1.2 Tabulky silných sloves dle abecedy: klimmen - schreien - překlad výrazy
5.2.1.3 Tabulky silných sloves dle abecedy: schreiten - zwingen - překlad výrazy

Slovesa dle skupin

5.2.1.4 Skupina laufen, fahren - překlad výrazy
5.2.1.5 Skupina lesen, sprechen - překlad výrazy
5.2.1.6 Skupina pomocná slovesa + tun a způsobová slovesa + wissen - překlad výrazy
5.2.1.7 Skupina fliegen - překlad výrazy
5.2.1.8 Skupina bleiben - překlad výrazy
5.2.1.9 Skupina liegen - trinken - schwimmen - překlad výrazy
5.2.1.10 Skupina lügen (a(u)/e/ä/ö/ü - o - o) - překlad výrazy
5.2.1.11 Skupina smíšená slovesa - překlad výrazy
5.2.1.12 Skupina ostatní slovesa - překlad výrazy

5.3. Slovesa s předponami

5.3.1 Slovesa s předponami někdy odlučitelnými - překlad věty
5.3.2 Zapnout - vypnout - 1. část - překlad věty
5.3.3 Zapnout - vypnout - 2. část - překlad věty
5.3.4 Slovesa s předponami her a hin - překlad věty


PŘÍTOMNÝ ČAS

5.4. Slabá slovesa

5.4.1 Časování slabých sloves postupně - překlad výrazy
5.4.2 Časování slabých sloves - překlad výrazy

5.5. Slovesa silná a nepravidelná

5.5.1. 3. skupina silných sloves - laufen, fahren

5.5.1.1 Klara kocht - překlad k tématu přítomný čas silných sloves - skupina laufen, fahren - překlad věty
5.5.1.2 Časování a rozkazovací způsob silných sloves - skupina laufen, fahren - překlad výrazy

5.5.2. 5. skupina silných sloves - lesen, sprechen

5.5.2.1 Příběh: Famile Fräbel - skupina lesen, sprechen - překlad věty
5.5.2.2 Časování a rozkazovací způsob silných sloves - skupina lesen, sprechen - překlad výrazy

5.5.3. Slovesa způsobová a wissen

5.5.3.1 Časování způsobových sloves a slovesa wissen v přítomném čase - překlad výrazy
5.5.3.2 Přítomný čas způsobových sloves - překlad výrazy
5.5.3.3 Přítomný čas způsobových sloves - dürfen - překlad věty
5.5.3.4 Přítomný čas způsobových sloves - können - překlad věty
5.5.3.5 Přítomný čas způsobových sloves - mögen - překlad věty
5.5.3.6 Přítomný čas způsobových sloves - müssen - překlad věty
5.5.3.7 Přítomný čas způsobových sloves - sollen - překlad věty
5.5.3.8 Přítomný čas způsobových sloves - wollen - překlad věty
5.5.3.9 Přítomný čas způsobových sloves - wissen - překlad věty

5.5.4. Slovesa pomocná

5.5.4.1 Sloveso sein = být v přítomném čase - překlad věty
5.5.4.2 Sloveso sein - tykání a vykání - překlad věty
5.5.4.3 Sloveso haben = mít v přítomném čase - překlad věty
5.5.4.4 Sloveso werden = stát se v přítomném čase - překlad věty

5.6. Slovesa zvratná

5.6.1 Zvratná slovesa se sich ve 4. pádě I - překlad věty
5.6.2 Zvratná slovesa se sich ve 4. pádě II - překlad věty
5.6.3 Zvratná slovesa se sich ve 3. pádě III - překlad věty


PRÉTERITUM A PERFEKTUM

5.3.1. Slabá slovesa

5.3.1.1 Préteritum slabých sloves - překlad výrazy
5.3.1.2 Perfektum slabých sloves - překlad výrazy
Viz Skladba - Větný rámec II - perfektum

Slovesa silná a nepravidelná

5.3.2. 1. skupina silných a nepravidelných sloves - fliegen

5.3.2.1 Skupina fliegen - překlad věty

5.3.3. 2. skupina silných a nepravidelných sloves - bleiben

5.3.3.1 Skupina bleiben I - překlad věty
5.3.3.2 Skupina bleiben II - překlad věty

5.3.4. 3. skupina silných a nepravidelných sloves - laufen, fahren

5.3.4.1 Skupina laufen, fahren - překlad výrazy
5.3.4.2 Klara kocht - převod vět do minulých časů (préteritum a perfektum) - překlad věty

5.3.5 4. skupina silných a nepravidelných sloves - liegen - trinken - schwimmen

5.3.5.1 Skupina liegen - trinken - schwimmen I - překlad věty
5.3.5.2 Skupina liegen - trinken - schwimmen II - překlad věty

5.3.6 5. skupina silných a nepravidelných sloves - lesen, sprechen

5.3.6.1 Skupina lesen, sprechen - překlad výrazy
5.3.6.2 Familie Fräbel - převod vět do minulých časů (préteritum a perfektum) - překlad věty

5.3.7 6. skupina silných a nepravidelných sloves - lügen

5.3.7.1 Skupina lügen - překlad věty

5.3.8 Skupina Pomocná slovesa a sloveso tun

5.3.8.1 Pomocná slovesa a tun - překlad věty

5.3.9 Skupina Způsobová slovesa

5.3.9.1 Časování způsobových sloves a slovesa wissen v minulém čase - překlad výrazy
5.3.9.2 Způsobová slovesa - překlad věty
Viz Cvičení na tzv. Ersatzinfinitiv místo příčestí minulého v perfektu

5.3.10. Skupina Ostatní slovesa

5.3.10.1 Ostatní slovesa - překlad věty

5.3.11 Skupina Smíšená slovesa

5.3.11.1 Smíšená slovesa - překlad věty


5.4. PLUSQUAMPERFEKTUM

5.4.1 Plusquamperfektum - předminulý čas - překlad věty


5.5. BUDOUCÍ ČASY

5.5.1. První budoucí čas - futurum 1

Viz Skladba - větný rámec III - budoucí čas

5.5.2. Druhý budoucí čas - futurum 2

5.5.2.1 Futurum II - 2. budoucí čas - překlad věty


5.6. PASÍVUM (TRPNÝ ROD)

5.6.1 Doplňovačka - Průběhový trpný rod - schließen - věty
5.6.2 Doplňovačka - Stavový trpný rod - schließen - věty
5.6.3 Doplňovačka - Průběhový trpný rod - öffnen - věty
5.6.4 Doplňovačka - Stavový trpný rod - öffnen - věty
5.6.5 Tvořte trpný rod - překlad věty
5.6.6 Přeložte pomocí trpného rodu 1 - překlad věty


5.7. ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB

5.7.1 Rozkazovací způsob slabých sloves - překlad věty
5.7.2 Rozkazovací způsob sloves sein, haben, werden a smíšených sloves - překlad věty
Viz Rozkazovací způsob silných sloves - skupina laufen, fahren
Viz Rozkazovací způsob silných sloves - skupina lesen, sprechen
Viz částečně Zapnout - vypnout 1
Viz částečně Zapnout - vypnout 2
Viz částečně Zvratná slovesa I
Viz částečně Zvratná slovesa II


5.8. KONJUNKTIV

5.8.1. Konjunktiv préterita

5.8.1.1 Konjunktiv préterita a kondicionál přítomný I

Konjunktiv plusquamperfekta

5.8.2.1 Konjunktiv plusquamperfekta I


VAZBY SLOVES

5.5.1 Vazby sloves - A - překlad věty
5.52 Vazby sloves - B - D - překlad věty
5.5.3 Vazby sloves - E - F - překlad věty
5.5.4 Vazby sloves - G - I - překlad věty
5.5.5 Vazby sloves - K - R - překlad věty
5.5.6 Vazby sloves - S - U - překlad věty
5.5.7 Vazby sloves - V - Z - překlad věty


PŘÍSLOVCE

Rozeznat příslovce od přídavného jména v přísudku

Stupňování příslovcí

Směrová příslovce

Zájmenná příslovce

PŘEDLOŽKY - nyní 19 cvičení

Předložky se 3. pádem

7.1.1 Eine Party bei Monika - předložky se 3. pádem - překlad věty
7.1.2 Doplňovačka - předložky aus a von
7.1.3 Předložky se 3. pádem 1 - překlad výrazy
7.1.4 Předložky se 3. pádem 2 - překlad výrazy

7.2. Předložky se 4. pádem

7.2.1 Hotelzimmer - předložky se 4. pádem - překlad věty
7.2.2 Předložky se 4. pádem I. - překlad výrazy
7.2.3 Předložky se 4. pádem II. - překlad věty

Předložky se 3. a 4. pádem

7.3.1 Předložky se 3. a 4. pádem - pohybová a stavová slovesa I - překlad věty
7.3.2 Předložky se 3. a 4. pádem - pohybová a stavová slovesa II - překlad věty
7.3.3 Doplňovačka - předložky se 3. a 4. pádem - an - věty
7.3.4 Doplňovačka - předložky se 3. a 4. pádem - auf - věty
7.3.5 Doplňovačka - předložky se 3. a 4. pádem - in - věty

Časové předložky

7.4.1 Časové předložky - použití bis nebo bis zu - překlad věty
7.4.2 Časové předložky - překlad věty

7.5. Lokální předložky

7.5.1 Lokální předložky - část 1 - překlad věty
7.5.2 Lokální předložky - část 2 - překlad věty
7.5.3 Předložky nach, in, auf a zu na otázku kam? - překlad věty
7.5.4 Předložky in, auf, bei a zu na otázku kde? - překlad věty
7.5.5 Doplňovačka - předložky nach a in - města a státy - věty

Předložky s 2. pádemSKLADBA - nyní 41 cvičení

8.1 Věta hlavní oznamovací a tázací

8.1.1 Doplňovačka - Oznamovací věta s přímým slovosledem - věty
8.1.2 Doplňovačka - Oznamovací věta s nepřímým slovosledem - věty
8.1.3 Doplňovačka - Věta tázací s tázacím slovem - věty
8.1.4 Doplňovačka - Věta tázací bez tázacího slova - věty
8.1.5 Doplňovačka - Odpověď na otázku Ja/Nein nebo Doch/Nein - věty
8.1.6 Doplňovačka - Větný rámec I - přít. čas - věty
8.1.7 Doplňovačka - Větný rámec II - perfektum - věty
8.1.8 Doplňovačka - Větný rámec III - budoucí čas I - věty

8.2 Souvětí souřadné

8.2.1 Doplňovačka - Souřadné souvětí se spojkami und, oder, sondern - věty
8.2.2 Doplňovačka - Souřadné souvětí se spojkami aber a sondern - věty
8.2.3 Doplňovačka - Souřadné souvětí se spojkou denn - věty
8.2.4 Doplňovačka - Souřadné souvětí se spojkami deshalb a trotzdem

8.3 Souvětí podřadné

8.3.1 Doplňovačka - Vedlejší věty s ob - věty
8.3.2 Vedlejší věty s ob = jestli, zda - věty
8.3.3 Doplňovačka - Vedlejší věty s tázacím slovem I - věty
8.3.4 Doplňovačka - Vedlejší věty s tázacím slovem II - věty
8.3.5 Doplňovačka - Vedlejší věty s tázacím slovem III - věty
8.3.6 Doplňovačka - Vztažné vedlejší věty I - věty
8.3.7 Doplňovačka - Vztažné vedlejší věty II - věty
8.3.8 Doplňovačka - Vztažné vedlejší věty III - věty
8.3.9 Doplňovačka - Vztažné vedlejší věty IV - věty
8.3.10 Vztažné vedlejší věty - překlad věty
8.3.11 Doplňovačka - Věty vedlejší s dass I - věty
8.3.12 Doplňovačka - Věty vedlejší s dass II - věty
8.3.13 Doplňovačka - Věty vedlejší s dass III - věty
8.3.14 Doplňovačka - Věty vedlejší s dass IV - věty
8.3.15 Doplňovačka - Věty vedlejší s dass V - překlad věty
8.3.16 Doplňovačka - Věty vedlejší s dass VI - překlad věty
8.3.17 Vedlejší věty předmětné - Spojka dass a infinitivní konstrukce - překlad věty
8.3.18 Vedlejší věty časové - překlad věty
8.13.19 Vedlejší věty účelové - Spojka damit a infinitivní konstrukce - překlad věty
8.3.20 Doplňovačka - Vedlejší věty se spojkou obwohl = ačkoliv, přestože - věty
8.3.21 Doplňovačka - Vedlejší věty se spojkou weil/da = protože I - věty
8.3.22 Doplňovačka - Vedlejší věty se spojkou weil = protože II - věty

8.4 Zápor

8.4.1 Doplňovačka - Zápor I - nicht a kein - věty
8.4.2 Doplňovačka - Zápor II - věty
8.4.3 Doplňovačka - Zápor III - nicht a kein - věty
8.4.4 Zápor, také použití noch a mehr - překlad věty
8.4.5 Doplňovačka - Zápor IV - s noch a mehr - překlad věty
5.4.6 Doplňovačka - Zápor V - s noch a mehr - věty
8.4.7 Doplňovačka - Další zápory mimo nicht a kein - překlad věty
vývoj elektropřístrojů
překlady polština

© Mgr. Jitka Nekvindová, webmaster: Jitka Nekvindová, foto: RNDr. Miloslav Nekvinda, Jitka Nekvindová, 28.3.2013