Jitka Nekvindová - kontakt
© Jitka Nekvindová: Online cvičebnice němčiny, Liberec 2018

Gramatická cvičení:

2. PŘÍDAVNÁ JMÉNA

Přídavné jméno v přísudku

Skloňování přídavného jména v přívlastku
2.1. Kombinační cvičení na skloňování podstatných a přídavných jmen - věty

Skloňování zpodstatnělých přídavných jmen

Přídavná jména odvozená od vlastních jmen zeměpisných

Stupňování přídavných jmen

3. ZÁJMENA

Přivlastňovací zájmena
3.1.1 Kombinační cvičení na přivlastňovací zájmena - věty
3.1.2 Přivlastňovací zájmena - překlad výrazů
3.1.3 Přivlastňovací zájmena postupně

Osobní zájmena
3.2.1. Osobní zájmena - překlad výrazů

Osobní a přivlastňovací zájmena
3.3.1. Osobní a přivlastňovací zájmena v akci
3.3.2. Osobní a přivlastňovací zájmena v akci 2

Zájmena ukazovací

Zájmena tázací

Zájmena neurčitá

5. SLOVESA *****************************************


Infinitiv
5.1.1. Infinitiv s zu a bez zu - 1. část
5.1.2. Infinitiv s zu a bez zu - 2. část

5.1.3.Příčestí

5.1.4.Příčestí v přívlastku

PRÉTERITUM A PERFEKTUM

5.3.1. Slabá slovesa
5.3.1.1. Préteritum slabých sloves - výrazy
5.3.1.2. Perfektum slabých sloves - výrazy

Slovesa silná a nepravidelná
5.3.2. 3. skupina silných sloves - laufen, fahren
5.3.2.1. Časy silných sloves - skupina laufen, fahren
5.3.2.2. Klara kocht - převod vět do minulých časů (préteritum a perfektum)

5.3.3. 5. skupina silných sloves - lesen, sprechen
5.3.3.1. Časy silných sloves - skupina lesen, sprechen
5.3.3.2. Familie Fräbel - převod vět do minulých časů (préteritum a perfektum)

5.3.4. Způsobová slovesa
5.3.4.1. Časování způsobových sloves a slovesa wissen v minulém čase

5.3.5. Slovesa pomocná

5.3.6. Slovesa smíšená

5.4. PLUSQUAMPERFEKTUM
5.4.1 Plusquamperfektum - předminulý čas - věty

5.5. BUDOUCÍ ČASY

5.5.1. První budoucí čas - futurum 1

5.5.2. Druhý budoucí čas - futurum 2
5.5.2.1 Futurum II - 2. budoucí čas

5.7. ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB

Viz Rozkazovací způsob silných sloves - skupina laufen, fahren zde.
Viz Rozkazovací způsob silných sloves - skupina lesen, sprechen zde.
Viz částečně Zapnout - vypnout 1 zde.
Viz částečně Zapnout - vypnout 2 zde.

KONJUNKTIV

Konjunktiv préterita

Konjunktiv plusquamperfekta

PŘÍSLOVCE

Rozeznat příslovce od přídavného jména v přísudku

Stupňování příslovcí

Směrová příslovce

Zájmenná příslovce

Zpět na přehled online cvičení


© Mgr. Jitka Nekvindová, webmaster: Mgr. Jitka Nekvindová, foto: RNDr. Miloslav Nekvinda, Jitka Nekvindová 28.3.2013