© Jitka Nekvindová: Online cvičebnice němčiny, Liberec 2018

Téma: Silná slovesa skupiny lesen, sprechen - přítomný čas - výrazy


Obsah:
Silná slovesa skupiny lesen, sprechen - přítomný čas - překlad výrazů
K dispozici celkem 26 zadání. Překlad zadání napište do připraveného okna.

Věta č. 

a) Časujte essen = jíst.

b) Tvořte rozkazovací způsob:
jez!, jezte (vy)!, jezme!, jezte (Vy)!
Zadej větu číslo .
© Mgr. Jitka Nekvindová, webmaster: Mgr. Jitka Nekvindová, foto: RNDr. Miloslav Nekvinda, Jitka Nekvindová 28.3.2013