© Jitka Nekvindová: Online cvičebnice němčiny, Liberec 2018

Téma: Časování způsobových sloves a slovesa wissen v minulém čase


Obsah:
Způsobová slovess a sloveso wissen - časujte v préteritu a perfektu
K dispozici celkem 7 zadání. Překlad zadání napište do připraveného okna.

Věta č. 

Časujte dürfen = smět.
Zadej větu číslo .

© Mgr. Jitka Nekvindová, webmaster: Mgr. Jitka Nekvindová, foto: RNDr. Miloslav Nekvinda, Jitka Nekvindová 28.3.2013