© Jitka Nekvindová: Online cvičebnice němčiny, Liberec 2018

Téma: Familie Fräbel - silná slovesa skupiny lesen, sprechen - minulý čas


Obsah:
Familie Fräbel - překlad vět v préteritu a perfektu - silná slovesa skupiny lesen, sprechen
K dispozici celkem 20 zadání. Překlad zadání napište do připraveného okna.

Věta č. 

Margit trifft sich mit ihren Freunden.
Zadej větu číslo .
© Mgr. Jitka Nekvindová, webmaster: Mgr. Jitka Nekvindová, foto: RNDr. Miloslav Nekvinda, Jitka Nekvindová 28.3.2013