Fotka přehrady
Jitka Nekvindová
česká verzeněmecká verze

Mgr. Jitka Nekvindová
Na Pískovně 662
Liberec
tel.: 731 031 170

Jazykové korektury

Provádím tiskovou, gramatickou i stylistickou korekturu česky a německy psaných textů. Díky zkušenostem a vzdělávání v oblastech, které jsem překládala, mohu nyní s jistotou korigovat např. žaloby a rozhodnutí soudu, smlouvy o úvěrech, leasingové smlouvy, prezentace, dále koriguji též účetní texty (kurz účetnictví), matematické texty (státní zkouška z matematiky na PF v Liberci).Typy korektur, které poskytuji:

  • Jazyková korektura - Kontroluji gramatiku, terminologickou správnost, odchylky od textu a překlepy.
  • Slohová korektura - zajišťuji slohovou úpravu, srozumitelnost a čtivost daného textu.
  • Předtiskové korektury - Kromě jazykové správnosti a čtivosti kontroluji formátování a celkovou úpravu stránek.


vývoj elektropřístrojů