Fotka přehrady
Jitka Nekvindová
česká verzeněmecká verze

Mgr. Jitka Nekvindová
Na Pískovně 662
Liberec
tel.: 731 031 170

Přijímání zakázek a obchodní podmínky

Obchodní podmínky - překlady a korektury

U nových zákazníků je pro lepší dorozumění dobrá úvodní telefonická domluva nebo domluva přes google hangouts po zadání mé e-mailové adresy: jitka.nekvindova@seznam.cz. Následná komunikace již probíhá obvykle e-mailem. Jde-li o překlad, požádám Vás o objednávací e-mail ve znění "Tímto u Vás objednávám překlad přiloženého dokumentu za ...... Kč/1 NS výsledného textu, datum odevzdání ....... ." K e-mailu nezapomeňte připojit své fakturační údaje. Následně potvrdím přijetí Vaší zakázky a mohu se dát do práce.

Co si rozmyslet před objednáním překladu či korektury

 • zda nepotřebujete kulaté razítko, to Vám může poskytnout pouze soudem jmenovaný překladatel a tlumočník, já nikoliv.
 • rozsah textu dle pohledových stran a normostran (Word: Nástroje - Počet slov - Počet znaků včetně mezer /1800 = počet normostran). K výpočtu normostran Vašeho a výsledného textu, příp přibližné ceny překladu můžete použít mou kalkulačku zde.
 • Vámi požadovaný termín odevzdání.

Jak objednat překlad či korekturu

Při zadávání překladu mi prosím sdělte

 • typ textu,
 • stupeň odbornosti,
 • počet normostran Vašeho textu,
 • Vaši časovou představu.

Jak objednávat jazykové konzultace

Při sjednávání jazykové konzultace upřesněte prosím Vaši představu, příp. problém, který potřebujete probrat. Zavolejte mi, prosím, na tel. 731 031 170 a domluvíme si termín kozultace.

Způsob úhrady překladu či korektury

 • při osobním převzetí překladu
 • zaplacení překladu předem na základě zálohové faktury (toto se týká soukromých osob), překlad následně posílám e-mailem,
 • po odeslání přeloženého či zkorigovaného textu e-mailem proběhne platba na základě přiložené faktury, jejíž splatnost činí 7 kalendářních dnů od odevzdání překladu, přepisu či korektury(toto se týká živnostníků a firem podnikajících na území ČR).

Reklamace

Zákazník může reklamovat překlad, korekturu či přepis do 3 dnů po převzetí textu a já text opravím v dohodnuté lhůtě k jeho plné spokojenosti. V případě oprávněné reklamace se snižuje cena na nejnižší hranici 1 NS daného typu překladu, korektury či přepisu viz ceník. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Obchodní podmínky - výuka němčiny

Mým zájmem je dlouhodobá spolupráce, spokojení žáci a studenti.
Zde jsou podmínky ohledně placení, storna a realizace lekcí:


Lekcí rozumíme učební jednotku o délce 60 minut.

Webová stránka pro komunikaci:
Výuka probíhá přes webovou stránku google meet, což je webová stránka od Googlu určená pro komunikaci zde nebo se tam dostanete z mého webu přes odkaz Komunikace meet na levé straně.

Před první lekcí prosím proveďte následující kroky:

 • 1) nainstalujte si nový Google Chrome/Microsoft Edge/Mozillu Firefox. Google chrome přes odkaz: https://www.google.com/…r=1
 • 2) na mém webu klikněte vlevo na odkaz Komunikace meet.
 • 3) Počkejte, až systém načte Vaši kameru a mikrofon.
 • 4) Klikněte na tlačítko Připojit/Požádat o připojení a můžeme začít.

Doba čekání na google meet
Na google meet na Vás budu čekat maximálně do 15. minuty od sjednaného začátku lekce.
Kdybyste se během této doby nepřipojili, hodina propadá.
Každá lekce je určena pouze pro jednu osobu.

Balíčky lekcí k dispozici, platba za lekce
Platba za lekce je nevratná a platí následující:

 • Balíček 10 lekcí můžete vyčerpat během
  • 90 dnů - jen pro dotaci 1 hodina týdně,
 • Balíček 20 lekcí můžete vyčerpat během
  • 180 dnů - platí pro dotaci 1 hodina týdně,
  • 90 dnů - platí pro dotaci 2 hodiny týdně.
Postup v případě, že nemůžete vyčerpat předplaceném lekce osobně

Nemůžete-li své předplacené lekce čerpat osobně, je tu několik možností:

 • a) Můžete lekce přenechat někomu jinému.
 • b) Můžete čerpat při zakoupení dalšího balíčku navazujícího na toto období v období pro tento nový balíček.
 • c) Pokud jste nuceni výuku ukončit a chtěli byste užívat Online cvičebnici němčiny dál, je možné odečíst z platby cenu Online cvičebnice němčiny (1000 Kč), kterou pak můžete užívat neomezeně až do zániku mé webové stránky, nejméně však jeden rok.
 • d) Mohu za zbývající nevyčerpanou platbu vypracovat překlad či korekturu Vašeho textu, a to dle platného ceníku pro překlady a korektury.

Při objednávání balíčků myslete prosím na to, abyste je byli schopni v uvedených lhůtách vyčerpat.

Odobí bez výuky k dispozici
Obdobími, které máte k dispozici bez výuky, jsou státní svátky, období červenec a srpen (letní prázdniny), Vánoční prázdniny (poslední 2 týdny v prosinci).

Termín výuky stanovíme po vzájemné dohodě tak, aby vyhovoval nám oběma.

Rušení lekcí:
Lekci je možné zrušit jedině telefonicky, písemná omluva neplatí, hodina je potom neomluvená.
Pokud zrušíte lekci více než 24 hodin předem, nabídnu Vám nejvýše 2 náhradní termíny s ohledem na Váš časové možnosti, které mi poskytnete.
Pokud oba odmítnete, považuje se lekce za proběhlou.

Pokud zrušíte lekci méně než 24 hodin předem, lekce propadá.
Pošlete-li mi však před takovou lekcí alespoň svůj vypracovaný domácí úkol, opravím jej s doplňujícím komentářem v čase, kdy měla lekce proběhnout.

Faktura Pokud se po naší úvodní lekci dohodneme na spolupráci, pošlete mi po lekci vyplněnou objednávku s přihláškou a já Vám obratem zašlu příslušnou fakturu.
Platbu za zvolený balíček lekcí proveďte prosím převodem před první lekcí nebo po lekci úvodní.


vývoj elektropřístrojů