Jitka Nekvindová - překladatelka a lektorka němčiny
© Jitka Nekvindová: Online cvičebnice němčiny, Liberec 2018

Online cvičení

Aktuality

Liberec, úterý, 03. 08. 2021


Zde najdete obsah systému online cvičení:


Online komunikace s lektorkou přes google meet zde.
PŘEHLED ONLINE CVIČENÍ


Cvičení k učebnicím němčiny:

Němčina pro samouky autorek Bendová - Kettnerová:

1. Zkoušení slovíček - 52 cvičení
2. Překlad vět k lekcím - rozpracovaná kategorie, 4 lekce, 4 cvičení

Konverzační cvičení:

1. Obrázkové příběhy 2 příběhy, 2 cvičení
Prohlédněte si běžící obrázky a s použitím daných slovíček napište příběh.

2. Čtení a poslech s porozuměním - zatím 23 témat, 23 článků, 121 cvičení
Poslechněte/Přečtěte si článek a vypracujte úkoly: popis obrázku, překlad slovíček, co bylo v textu a vyprávění o článku.

3. Tematické vazby a rozhovory - zatím 14 témat, 20 cvičení
Vyberte téma, které Vás zajímá, spusťte si nejprve německou verzi a projďěte si slovíčka, poté zkuste překládat z češtiny do němčiny.

4. Tématické zkoušení slovíček - rozpracovaná kategorie, 3 témata, 3 cvičení
Vyberte téma, které Vás zajímá, spusťte si nejprve německou verzi a projďěte si slovíčka, poté přepněte na češtinu a pak přeložte vždy slovíčko (jednotné a množné číslo) a uvedené věty k němu.

5. Obchodní němčina - rozpracovaná kategorie, 4 témata, 4 cvičení
Vyberte téma, které Vás zajímá, spusťte si nejprve německou verzi a projďěte si slovíčka, poté přepněte na češtinu a pak přeložte uvedené věty.

Gramatická cvičení podle slovních druhů:

Gramatická cvičení - zatím 113 cvičení

Materiály a nástroj pro učení slovíček:

Nástroj pro překlad a multislovník:

1. Nástroj pro překlady a multislovník

2. Multislovník

3. Multislovník též pro mobilní telefon
- Zde není třeba se přihlašovat do online cvičení :-)

Ceník přístupu do počítačové Online cvičebnice němčiny

Přístup Cena
Cvičebnice němčiny na minimálně na 4 roky až do zániku webu
+ 30 min konzultace technických záležitosti ohledně používání cvičebnice
1 000,- Kč


© Mgr. Jitka Nekvindová, webmaster: Mgr. Jitka Nekvindová, foto: RNDr. Miloslav Nekvinda, Jitka Nekvindová 28.3.2013