Jitka Nekvindová - překladatelka a lektorka němčiny
© Jitka Nekvindová: Online cvičebnice němčiny, Liberec 2018

Online cvičení

Aktuality

Liberec, středa, 19. 01. 2022


PŘEHLED ONLINE CVIČENÍ

Sekce 1 - Gramatická cvičení

Sekce 2 - Ostatní cvičení
 • Cvičení k učebnicím němčiny
 • Obrázkové příběhy
 • Čtení a poslech s porozuměním
 • Tématické rozhovory
 • Tématické vazby, stylistický trénink, slovíčka
 • Obchodní němčina
 • Medicína
Sekce 3 - Materiály a nástroje
 • Tabulky
 • Další materiály pro němčinu
 • Nástroj pro učení slovíček a trénink výslovnosti
 • Nástroj pro psaní překladů a multislovník
 • Multislovník

SEKCE 1: GRAMATICKÁ CVIČENÍ

Gramatická cvičení podle slovních druhů:

Gramatická cvičení - zatím 172 cvičení

SEKCE 2: OSTATNÍ CVIČENÍ

Cvičení k učebnicím němčiny:

Němčina pro samouky autorek Bendová - Kettnerová:
1. Zkoušení slovíček - 52 cvičení
2. Překlad vět k lekcím - rozpracovaná kategorie, 4 lekce, 4 cvičení

Německy s úsměvem:
Německy s úsměvem - slovíčka a vazby - *nové

Direkt interaktiv 1:
Direkt interaktiv 1 - slovíčka a věty - *nové

Konverzační cvičení:

1. Obrázkové příběhy 2 příběhy, 2 cvičení
Prohlédněte si běžící obrázky a s použitím daných slovíček napište příběh.

2. Čtení a poslech s porozuměním - zatím 23 témat, 23 článků, 121 cvičení
Poslechněte/Přečtěte si článek a vypracujte úkoly: popis obrázku, překlad slovíček, co bylo v textu a vyprávění o článku.

3. Tematické rozhovory - zatím 14 témat, 20 cvičení
Vyberte téma, které Vás zajímá, spusťte si nejprve německou verzi a projďěte si slovíčka, poté zkuste překládat z češtiny do němčiny.

4. Tématické vazby, stylistický trénink, slovíčka - rozpracovaná kategorie, 3 témata, 3 cvičení
Vyberte téma, které Vás zajímá, spusťte si nejprve německou verzi a projďěte si slovíčka, poté přepněte na češtinu a pak přeložte vždy slovíčko (jednotné a množné číslo) a uvedené věty k němu.

5. Obchodní němčina - rozpracovaná kategorie, 4 témata, 4 cvičení
Vyberte téma, které Vás zajímá, spusťte si nejprve německou verzi a projďěte si slovíčka, poté přepněte na češtinu a pak přeložte uvedené věty.

6. Medicína - *nové - rozpracovaná kategorie, 1 témata, 1 cvičení
Vyberte téma, které Vás zajímá, spusťte si nejprve německou verzi a projďěte si slovíčka, poté přepněte na češtinu a pak přeložte vždy slovíčko (jednotné a množné číslo) a uvedené věty k němu.

SEKCE 3: MATERIÁLY A NÁSTROJE

Materiály a nástroj pro učení slovíček:


Ceník přístupu do velkého systému interaktivních online cvičení


Přístup Cena
1) Přístup ke všem německým online cvičením až do zániku webu (min. do 11.9.2025)
+ 30 min konzultace technických záležitosti ohledně používání cvičebnice

1 000 Kč

2) Vstup do sekce Gramatická cvičení (odkaz) až do zániku webu (min. do 11.9.2025)500 Kč

3) Přístup k ostatním cvičením mimo odkaz Gramatická cvičení až do zániku webu (min. do 11.9.2025)

500 Kč© Mgr. Jitka Nekvindová, webmaster: Mgr. Jitka Nekvindová, foto: RNDr. Miloslav Nekvinda, Jitka Nekvindová 28.3.2013