© Jitka Nekvindová: Online cvičebnice němčiny, Liberec 2018

Téma: Předložky se 3. a 4. pádem II


Obsah:
Předložky se 3. a 4. pádem - odpovězte, připravte si odpověď česky a potom německy.


© Mgr. Jitka Nekvindová, webmaster: Mgr. Jitka Nekvindová, foto: RNDr. Miloslav Nekvinda, Jitka Nekvindová 28.3.2013