© Jitka Nekvindová: Online cvičebnice němčiny, Liberec 2018

Téma: Použití přídavného jména v přísudku a ve vazbách se slovesem


Obsah:
Přeložte věty


© Mgr. Jitka Nekvindová, webmaster: Mgr. Jitka Nekvindová, foto: RNDr. Miloslav Nekvinda, Jitka Nekvindová 28.3.2013