© Jitka Nekvindová: Online cvičebnice němčiny, Liberec 2018

Téma: Přítomný čas způsobový sloves - mögen


Obsah:
Sloveso mögen v přítomném čase - překlad vět


© Mgr. Jitka Nekvindová, webmaster: Mgr. Jitka Nekvindová, foto: RNDr. Miloslav Nekvinda, Jitka Nekvindová 28.3.2013