© Jitka Nekvindová: Online cvičebnice němčiny, Liberec 2018

Téma: Préteritum a perfektum sil. sloves - skupina lesen, sprechen


Obsah:
Minulé časy silných sloves - skupina lesen, sprechen - časujte v préteritu a perfektu


© Mgr. Jitka Nekvindová, webmaster: Mgr. Jitka Nekvindová, foto: RNDr. Miloslav Nekvinda, Jitka Nekvindová 28.3.2013