© Jitka Nekvindová: Online cvičebnice němčiny, Liberec 2018

Téma: Préteritum a perfektum sil. sloves - skupina lesen, sprechen


Obsah:
Minulé časy silných sloves - skupina lesen, sprechen - časujte v préteritu a perfektu


K dispozici celkem 26 zadání. Překlad zadání napište do připraveného okna.

Věta č.  Zadání zobrazit v  

a) er isst
b) er aß, er hat gegessen
c) er wird essen
Zadej větu číslo .

© Mgr. Jitka Nekvindová, webmaster: Mgr. Jitka Nekvindová, foto: RNDr. Miloslav Nekvinda, Jitka Nekvindová 28.3.2013