© Jitka Nekvindová: Online cvičebnice němčiny, Liberec 2018

Téma: Vazby sloves - překlad vět


Obsah:
Vazby sloves - B - D - přeložte věty


K dispozici celkem 14 zadání. Překlad zadání napište do připraveného okna.

Věta č.  Zadání zobrazit v  

beantworten etw. (h.)= zodpovědět něco, odpovědět na něco

1) Student zodpověděl všechny otázky.
2) Proč jsi neodpověděl na můj dopis?
3) Na tvou otázku odpovím ne.
Zadej větu číslo .

© Mgr. Jitka Nekvindová, webmaster: Mgr. Jitka Nekvindová, foto: RNDr. Miloslav Nekvinda, Jitka Nekvindová 28.3.2013