© Jitka Nekvindová: Online cvičebnice němčiny, Liberec 2018

Téma: Zapnout - vypnout


Obsah:
Přeložte věty


1. světlo
3. topení
5. rádio
7. lampa
9. baterka
11. televizor
13. startér
15. stroj
17. plyn
19. voda
21. sprcha
23. počítač
25. oheň

K dispozici celkem 26 zadání. Překlad zadání napište do připraveného okna.

Věta č.  Zadání zobrazit v  

das Licht, -er

a) das Licht anmachen (h.) = zapnout světlo
Mach(e) das Licht an!
b) das Licht anschalten/einschalten/anknipsen/andrehen = zapnout světlo
Ich habe das Licht angeschaltet/eingeschaltet/angeknipst/angedreht. Ich knipste das Licht an.
Ich drehte das Licht an.
Zadej větu číslo .

© Mgr. Jitka Nekvindová, webmaster: Mgr. Jitka Nekvindová, foto: RNDr. Miloslav Nekvinda, Jitka Nekvindová 28.3.2013