© Jitka Nekvindová: Online cvičebnice němčiny, Liberec 2018

Téma: Préteritum a perfektum sil. a nepravidelných sloves - skupina pomocná slovesa + tun, smíšená slovesa


Obsah:
Přeložte výrazy


K dispozici celkem 11 zadání. Překlad zadání napište do připraveného okna.

Věta č.  Zadání zobrazit v  

haben = mít

a) er hat
b) er hatte, er hat gehabt
c) er hatte gehabt
d) er wird haben
Zadej větu číslo .

© Mgr. Jitka Nekvindová, webmaster: Mgr. Jitka Nekvindová, foto: RNDr. Miloslav Nekvinda, Jitka Nekvindová 28.3.2013