© Jitka Nekvindová: Online cvičebnice němčiny, Liberec 2018

Téma: Préteritum a perfektum sil. a nepravidelných sloves - skupina smíšená slovesa


Obsah:
Přeložte výrazy


K dispozici celkem 8 zadání. Překlad zadání napište do připraveného okna.

Věta č.  Zadání zobrazit v  

brennen = hořet

a) er brennt
b) er brannte, er hat gebrannt
c) er hat gebrannt
d) er wird brennen
Zadej větu číslo .

© Mgr. Jitka Nekvindová, webmaster: Mgr. Jitka Nekvindová, foto: RNDr. Miloslav Nekvinda, Jitka Nekvindová 28.3.2013