© Jitka Nekvindová: Online cvičebnice němčiny, Liberec 2018

Téma: Préteritum a perfektum sil. a nepravidelných sloves - skupina ostatní slovesa


Obsah:
Přeložte výrazy


K dispozici celkem 12 zadání. Překlad zadání napište do připraveného okna.

Věta č.  Zadání zobrazit v  

dünken = zdát se

a) mir/mich dünkt/(zast.:) deucht
b) mir/mich dünkte/(také:) deuchte, mir/mich hat gedünkt/(zast.:) gedeucht
c) mir/mich hatte gedünkt/(zast.:) gedeucht
d) mir/mich wird dünken
Zadej větu číslo .

© Mgr. Jitka Nekvindová, webmaster: Mgr. Jitka Nekvindová, foto: RNDr. Miloslav Nekvinda, Jitka Nekvindová 28.3.2013