© Jitka Nekvindová: Online cvičebnice němčiny, Liberec 2018

Téma: Zvratná slovesa I


Přeložte věty
Obsah:

1. odpočinout si
4. poděkovat někomu za něco
7. pospíšit si
10. nacházet se
12. stěžovat si u někoho na něco
15. shodnout se s někým na něčem
17. rozhodnout se
20. udát se, stát se, přihodit se
22. nachladit se
24. informovat se

© Mgr. Jitka Nekvindová, webmaster: Mgr. Jitka Nekvindová, foto: RNDr. Miloslav Nekvinda, Jitka Nekvindová 28.3.2013