© Jitka Nekvindová: Online cvičebnice němčiny, Liberec 2018

Téma: Zvratná slovesa II


Přeložte věty
Obsah:

1. těšit se, mít radost
4. mýlit se
6. domluvit se
9. zamilovat se
12. divit se něčemu
15. zabývat se něčím
18. zvyknout si na něco
21. rozejít se s někým
24. rozvést se s někým
27. ucházet se o něco

© Mgr. Jitka Nekvindová, webmaster: Mgr. Jitka Nekvindová, foto: RNDr. Miloslav Nekvinda, Jitka Nekvindová 28.3.2013