© Jitka Nekvindová: Online cvičebnice němčiny, Liberec 2018

Téma: Slovesa s předponami někdy odlučitelnými


Obsah:
Slovesa s předponami někdy odlučitelnými: durch, über, um, unter, wider, wieder


© Mgr. Jitka Nekvindová, webmaster: Mgr. Jitka Nekvindová, foto: RNDr. Miloslav Nekvinda, Jitka Nekvindová 28.3.2013