© Jitka Nekvindová: Online cvičebnice němčiny, Liberec 2018 - 2022

Téma Nakupování I

Obsah:
1. V pekárně,
11. Na trhu,