© Jitka Nekvindová: Online cvičebnice němčiny, Liberec 2018 - 2022

Téma Orientace ve městě II

Obsah:
1. Muzeum,
4. Zoo,
7. Lékárna,
10. Autoopravna,
13. Plavecký bazén,
17. Fotbalový stadion