© Jitka Nekvindová: Online cvičebnice němčiny, Liberec 2018 - 2022

Téma Pozdrav a rozloučení

Obsah:
1. Druhy pozdravů,
4. Setkání - vykání,
8. Setkání - tykání,
12. Loučení - vykání,
15. Loučení - vykání,
18. Loučení - tykání,
21. Loučení - tykání