© Jitka Nekvindová: Online cvičebnice němčiny, Liberec 2018 - 2022

Téma telefonování

Obsah:
1. Ohlásit se a nabídnout pomoc,
2. Oslovit volaného,
3. Spojit volajícího,
4. Říct, že žádaná osoba tu není,
5. Zanechat vzkaz,
6. Zeptat se na důvod telefonátu,
7. Vysvětlit důvod telefonátu,
8. Zeptat se na informace,
9. Navrhnout termín,
10. Reagovat na návrh termínu,
11. zrušit termín,
12. Ukončit rozhovor