© Jitka Nekvindová: Online cvičebnice němčiny, Liberec 2018

Téma: Osobní zájmena a přivlastňovací členy


Obsah:
1. ich - meiner - mir - mich und mein Büro
2. du - deiner - dir - dich und dein Büro
3. er - seiner - ihm - ihn und sein Büro
4. sie - ihrer - ihr - sie und ihr Büro
5. es - seiner - ihm - es und sein Büro
6. wir - unser - uns - uns und unser Büro
7. ihr - euer - euch - euch und euer Büro
8. sie - ihrer - ihnen - sie und ihr Büro
9. Sie - Ihrer - Ihnen - Sie und Ihr Büro


© Mgr. Jitka Nekvindová, webmaster: Mgr. Jitka Nekvindová, foto: RNDr. Miloslav Nekvinda, Jitka Nekvindová 28.3.2013