© Jitka Nekvindová: Online cvičebnice němčiny, Liberec 2018

Téma: Přivlastňovací zájmena (členy)


Obsah:
1. mein
2. dein
3. sein
4. ihr
5. sein
6. unser
7. euer
8. ihr
9. Ihr


© Mgr. Jitka Nekvindová, webmaster: Mgr. Jitka Nekvindová, foto: RNDr. Miloslav Nekvinda, Jitka Nekvindová 28.3.2013