© Jitka Nekvindová: Online cvičebnice němčiny, Liberec 2018 - 2022

Téma: Herr Fräbel in Eile

Obsah:
Herr Fräbel in Eile - denní režim - vyprávějte příběh za použití všech daných slovíček


obrázkový příběh 1obrázkový příběh 2