© Jitka Nekvindová: Online cvičebnice němčiny, Liberec 2018 - 2022

Téma: Frau Wünschs Arbeitstag

Obsah:
Frau Wünschs Arbeitstag - denní režim - vyprávějte příběh za použití všech daných slovíček


obrázkový příběh 1obrázkový příběh 2obrázkový příběh 3