© Jitka Nekvindová: Online cvičebnice němčiny, Liberec 2018 - 2022

Slovíčka - překlad - téma rodina

Přeložte obraty.