Jitka Nekvindová - online cvičení
© Jitka Nekvindová: Online cvičebnice němčiny, Liberec 2018

Tabulky

1. Praktická stolní tabulka

pdf dokument dokument word

2. Hláskovací tabulka

pdf dokument dokument word

3. Silná slovesa

3.1. Orientační tabulka pro rozřazení do skupin
pdf dokument dokument word
3.2. Silná slovesa rozřazená do skupin
pdf dokument dokument word
3.3. Abecední seznam silných sloves podle Dudena ke stažení - pokročilá tabulka
pdf dokument dokument word
3.4. Abecední seznam silných sloves podle Dudena ke stažení - zjednodušená tabulka
pdf dokument dokument word

4. Vazby sloves

4.1. Základní vazby sloves
pdf dokument dokument word

5. Časy sloves - také indikativ, konjunktiv, imperativ (rozkazovací způsob)

5.1.Tabulky časů
pdf dokument dokument word
5.2. Tabulky základních časů - rod činný - indikativ
pdf dokument dokument word
5.3.Časování sloves haben, sein a werden
pdf dokument dokument word
5.4.Rozkazovací způsob
pdf dokument dokument word

6. Pravidelné časování slabých sloves

Metoda správného slabého časování
pdf dokument dokument word.

8. Předpony

Tabulka neodlučitelných a někdy odlučitelných předpon v němčině
pdf dokument

9. Členy v němčině

9.1. Tabulka členů v němčině
pdf dokument dokument word
9.2. Tabulka členů rozšířená o tabulky přívlastků
pdf dokument dokument word

10. Osobní zájmena a přivlastňovací členy

10.1.Tabulka osobních a přivlastňovacích zájmen v němčině
pdf dokument dokument word
10.2. Osobní zájmena v souvislosti se členy - předloha k vystřižení
pdf dokument dokument word

11. Předložky

Tabulka předložek v němčině
pdf dokument dokument word

12. Věty hlavní a vedlejší

Tabulka spojek vět hlavních a vedlejších
pdf dokument dokument word© Mgr. Jitka Nekvindová, webmaster: Mgr. Jitka Nekvindová, foto: RNDr. Miloslav Nekvinda, Jitka Nekvindová 28.3.2013