Fotka přehrady
Jitka Nekvindová
česká verzeněmecká verze

Mgr. Jitka Nekvindová
Na Pískovně 662
Liberec
tel.: 731 031 170

Záruky kvality

Jak zajišťuji kvalitu

Kvalitu své práce zajišťuji

  • nastudováním potřebného tématu, abych správně porozuměla významu daného termínu nebo frázi,
  • přizpůsobením stylistiky překládaného textu stylistice obdobného originulního německého textu,
  • pečlivým vyhledáváním, a ověřováním potřebné terminologie,
  • používáním překladatelských nástrojů,
  • konzultacemi odborné terminologie s odborníky a se zadavatelem překladu. aj.

Mým cílem je spokojenost zákazníka, jeho zájem o pokračování spolupráce a případná doporučení ostatním klientům.Jsem členem asociací - profesních organizací

logo JTP

JTP-jednota tlumočníků a překladatelů

Jsem členkou JTP, což je nezávislá, otevřená, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech.
JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení.
Členství v JTP je pro mne ctí a zavazuje mne k tomu, aby všechny mé překlady byly perfektní a spolehlivé.
vývoj elektropřístrojů