Jitka Nekvindová - překladatelka a lektorka němčiny
© Jitka Nekvindová: Online cvičebnice němčiny, Liberec 2018

Nápověda

Doporučený postup:
 • Pokud dané cvičení děláte poprvé, máte nastavenu jazykovou verzi pro překlad z němčiny.
 • Do okna uprostřed si poznamenejte slovíčka, doslovný překlad zadání do češtiny a případně další poznámky.
 • Správnost řešení zkontrolujte stisknutím tlačítka Ukázat řešení.
 • Na další větu přejdete stisknutím tlačítka Další.
 • Když jste takto zpracovali několik zadání, přepněte jazyk na překlad z češtiny do němčiny a stiskněte tlačítko Potvrdit.
 • Do okénka Zadej větu zadejte číslo 1 a potvrďte tlačítkem Zadat. Program přejde na zadání první věty.
  Okna s Vašimi poznámkami a slovíčky zůstávají vyplněná.
 • Nyní překládáte věty z češtiny do němčiny. Slovíčka máte připravená a také ekvivalentní doslovný český překlad, který jste si připravili. Ten převedete do němčiny.
 • Tlačítkem Ukázat řešení kontrolujete své řešení.
 • Tlačítky Správně a Chyba po zkontrolování označíte své řešení. Při tisku budou chybné položky zvýrazněny červeně.
 • Pro zobrazení cvičení s Vaším řešením a k případnému uložení či vytištění cvičení použijte některé z tlačítek Tisk.
 • Text se zobrazí pod velkým oknem a Vy jej můžete označit myší a např.
  • a) zkopírovat kombinací kláves CTRL + C a vložit do nějakého souboru Word kombinací kláves CTRL + V nebo
  • b) kliknout na označenou oblast pravým tlačítkem myši a zvolit možnost Tisk. Poté je možné buďto text nechat vytisknout nebo změnit Tiskárnu na možnost Uložit jako PDF a uložit soubor jako pdf v počítači.
Tlačítka
 • Přepínač jazyka:
  Zvolte, zda chcete překládat z češtiny do němčiny nebo z němčiny do češtiny. Po výběru jazyka stiskněte tlačítko Potvrdit a změna jazyka zadávaných vět bude provedena.
 • Další:
  Stisknutím tlačítka Vám program zadá další větu na překlad.
 • Velké okno uprostřed: Do velkého okna uprostřed napište své řešení, můžete do něho psát také slovíčka a své poznámky.
 • Ukázat řešení:
  Stisknutím tlačítka Vám program ukáže řešení.
 • Cvičení znova:
  Stisknutím tlačítka se cvičení spust od bodu 1, Váš text, který jste napsali do velkého okna, bude vymazán.
 • Test:
  Věty budou zadávány napřeskáčku.
 • Slovník:
  Stisknutím tlačítka se otevře nové okno s multislovníkem pro vyhledávání slovíček.
 • Ukázat slovíčka:
  Pokud jsem k danému cvičení vypracovala slovníček, ukáží se stisknutím tlačítka pod nadpisem slovíčka ke cvičení jako běžící text a také v souvislém odstavci.
 • Okno Zadej větu číslo
  Do okénka napište číslo věty, kterou chcete zobrazit. Poté stiskněte tlačítko Zadat.
 • Zadat
  Stisknutím tlačítka zadá program požadovanou větu, jejíž číslo jste napsali do okna Zadej větu číslo.
 • Tlačítka Tisk
  Stisknutím tlačítka se pod velkým oknem zobrazí cvičení i s tím, co jste k jednotlivým bodům napsali.
 • Přehrát text
  Stisknutím tlačítka bude německá věta/německé věty k danému bodu přeneseny do Google překladače a tam tento text přehrajete kliknutím na amplion (pomalé čtení po druhém zapnutí amplionu).

© Mgr. Jitka Nekvindová, webmaster: Mgr. Jitka Nekvindová, foto: RNDr. Miloslav Nekvinda, Jitka Nekvindová 28.3.2013