© Jitka Nekvindová: Online cvičebnice němčiny, Liberec 2018

Doplňovačka - Vícerodá podstatná jména I


Zadání: Doplňte člen určitý, neurčitý nebo nulový (tam napište 0).

Jako host máte možnost pracovat jen s prvními třemi větami.
Vaše poznámka k položce:

Cvičení znova Print friendly

TIP: Místo tiskárny lze zvolit možnost Uložit jako Pdf a cvičení uložit jako pdf soubor.© Mgr. Jitka Nekvindová, webmaster: Mgr. Jitka Nekvindová, foto: RNDr. Miloslav Nekvinda, Jitka Nekvindová 28.3.2013