© Jitka Nekvindová: Online cvičebnice němčiny, Liberec 2018

Téma: Přivlastňovací zájmena - překlad výrazů


Obsah:
1. Přivlastňovací zájmena v 1. pádě,
12. Přivlastňovací zájmena ve 3. pádě,
23. Přivlastňovací zájmena ve 4. pádě,
34. Přivlastňovací zájmena ve 2. pádě,
45. Použití přívastňovacích zájmen po předložkách.


© Mgr. Jitka Nekvindová, webmaster: Mgr. Jitka Nekvindová, foto: RNDr. Miloslav Nekvinda, Jitka Nekvindová 28.3.2013