© Jitka Nekvindová: Online cvičebnice němčiny, Liberec 2018

Téma: Přivlastňovací zájmena - překlad výrazů


Obsah:
1. Přivlastňovací zájmena v 1. pádě,
12. Přivlastňovací zájmena ve 3. pádě,
23. Přivlastňovací zájmena ve 4. pádě,
34. Přivlastňovací zájmena ve 2. pádě,
45. Použití přívastňovacích zájmen po předložkách.


K dispozici celkem 55 zadání. Překlad zadání napište do připraveného okna.

Věta č.  Zadání zobrazit v  

*Anwendung im Nominativ*
Zadej větu číslo .

© Mgr. Jitka Nekvindová, webmaster: Mgr. Jitka Nekvindová, foto: RNDr. Miloslav Nekvinda, Jitka Nekvindová 28.3.2013