Fotka přehrady
moje fotka
česká verzeněmecká verze
Logo
Mgr. Jitka Nekvindová
Na Pískovně 662
Liberec
tel.: 731 031 170

Profesionální právní překlady do němčiny a překlady z němčiny

Milí návštěvníci,

ráda se budu věnovat vašemu textu. Nabízím Vám

 • odborný či všeobecný překlad do němčiny nebo překlad z němčiny - především právní a obchodní texty - více o překladech zde,
 • korekturu Vašeho textu,
 • kalkulačku pro překlady zde,


O překladech

Věnuji se obousměrným překladům němčina - čeština. Často překládám nejen obchodní texty, ale i texty právní. U složitějších odborných překladů často konzultuji sporná místa s odborníky nebo se zadavatelem překladu. Překlad podobně jako každé jiné dílo, vyžaduje dostatek pozornosti, času a péče, a tu se snažím každé své práci dát.

Překlad do němčiny

Překlad do cizího jazyka nemusí být nutně delší než původní text. Tak je tomu například při překladu do angličtiny, kde je překlad kratší než původní text. Překládáte-li však text do němčiny, musíme počítat s tím, že výsledný text bude minimálně o 30% delší. Je to přibližná hodnota, kterou jsem zjistila zkoumáním mnoha textů a jejich překladů do němčiny.

Překlad z němčiny

Text přeložený z němčiny bude vzhledem k původnímu textu nejvýše o 25% kratší. Pro odhadnutí rozsahu a ceny překladu do němčiny a z němčiny nebo rozsahu korektury jsem pro Vás připravila kalkulačku. Tu najdete pod ceníkem.

Ověřený překlad

Někteří překladatelé byli jmenováni soudem a mohou poskytovat tzv. ověřené překlady, které opatří kulatým razítkem. Já Vám mohu na překlad dát toliko firemní razítko, které je hranaté. Vždy je dobré zjistit si, zda instituce, pro kterou necháváte překlad vyhotovit, vyžaduje kulaté razítko, nebo zda se spokojí s firemním razítkem překladatele, jakožto potvrzením, že překlad vyhotovil profesionál.

Výpočet ceny překladu

Cena překladů se pohybuje na 280 Kč/NS výsledného textu. Množstevní slevu získáte automaticky, bude-li rozsah přeloženého textu činit alespoň 16 NS. Cena takového překladu je potom 250 Kč za normostranu výsledného textu.

Text na překlad mi můžete poslat mailem, a to ve Wordu nebo jako pdf-dokument. Vždy prosím uveďte, do kdy nejpozději potřebujete mít překlad hotov. Jsou-li v zadaném textu zkratky, počítejte s tím, že Vás požádám o jejich vysvětlení. Některé zkratky se sice dají na internetu dohledat, jiné vysvětlí zadavatel překladu nebo autor textu.


Nejčastěji překládám:

 • právní texty: žaloby, výroky, nařízení soudu, právní dopisy, formuláře, smlouvy, všeobecné podmínky, úřední dopisy,
 • odborné a hospodářské texty: obchodní korespondenci aj.,
 • diplomové a disertační práce, odborné články, resumé, životopisy, aj.


Související služby

 • Jazyková korektura překladu
  Provádím jazykové korektury textů v oblasti práva, smluv, obchodní korespondence, diplomových a dizertačních prací aj.
 • Přepis a překlad z audio-video médií
  Přepis a překlad z médií provádím za 350,- Kč/hod.
 • Přepis textu
  Přepis textu provádím za 75 Kč/NS.

Ceník pro překlady němčiny a výuku němčiny     Rozšířený ceník

Položka Cena (u překladů za jednu normostranu)
překlad z/do němčiny (do 15 NS)280,- Kč
překlad z/do němčiny (od 16 NS)250,- Kč

vývoj elektropřístrojů

© Mgr. Jitka Nekvindová, webmaster: Jitka Nekvindová, foto: RNDr. Miloslav Nekvinda 28.3.2013