Tel.: 731031170 (9 - 20:00 hod), email: jitka.nekvindova@seznam.cz

Přijímání zakázek a obchodní podmínky

moje fotka

Ochrana osobních dat dle obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů a právního řádu ČR (GDPR)

Jitka Nekvindová, Na Pískovně 662/34, 460 14 Liberec Jakžto poskytovatel jazykových služeb o Vás vedu tyto osobní údaje: fakturační údaje: jméno/název firmy, adresu, email, telefon, IČO, DIČ a číslo bankovního účtu. Vaše osobní údaje neposkytuji bez Vašeho souhlasu třetím osobám a uchovávám je všechny v zamčené místnosti na osobním počítači zabezpečeným heslem.

Jak zajišťuji kvalitu své práce

- nastudováním potřebného tématu, abych správně porozuměla významu daného termínu nebo frázi,
- přizpůsobením stylistiky překládaného textu stylistice obdobného originulního německého textu,
- pečlivým vyhledáváním, a ověřováním potřebné terminologie,
- používáním překladatelských nástrojů,
- konzultacemi odborné terminologie s odborníky a se zadavatelem překladu. aj.

Mým cílem je spokojenost zákazníka, jeho zájem o pokračování spolupráce a případná doporučení ostatním klientům.

Jsem členem asociací - profesních organizací

logo JTP

JTP-jednota tlumočníků a překladatelů

Jsem členkou JTP, což je nezávislá, otevřená, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech.
JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení.
Členství v JTP je pro mne ctí a zavazuje mne k tomu, aby všechny mé překlady byly perfektní a spolehlivé.


Obchodní podmínky - překlady, korektury a přepis

U nových zákazníků je pro lepší dorozumění dobrá úvodní telefonická domluva nebo domluva přes google hangouts po zadání mé e-mailové adresy: jitka.nekvindova@seznam.cz. Následná komunikace již probíhá obvykle e-mailem. Jde-li o překlad, požádám Vás o objednávací e-mail ve znění "Tímto u Vás objednávám překlad přiloženého dokumentu za ...... Kč/1 NS výsledného textu, datum odevzdání ....... ." K e-mailu nezapomeňte připojit své fakturační údaje. Následně potvrdím přijetí Vaší zakázky a mohu se dát do práce.

Co si rozmyslet před objednáním překladu či korektury

 • zda nepotřebujete kulaté razítko, to Vám může poskytnout pouze soudem jmenovaný překladatel a tlumočník, já nikoliv.
 • rozsah textu dle pohledových stran a normostran (Word: Nástroje - Počet slov - Počet znaků včetně mezer /1800 = počet normostran). K výpočtu normostran Vašeho a výsledného textu, příp přibližné ceny překladu můžete použít mou kalkulačku zde.
 • Vámi požadovaný termín odevzdání.

Jak objednat překlad či korekturu

Při zadávání překladu mi prosím sdělte

 • typ textu,
 • stupeň odbornosti,
 • počet normostran Vašeho textu,
 • Vaši časovou představu.

Způsob úhrady překladu či korektury

 • zaplacení překladu předem na základě zálohové faktury (toto se týká soukromých osob), překlad následně posílám e-mailem,
 • po odeslání přeloženého či zkorigovaného textu e-mailem proběhne platba na základě přiložené faktury, jejíž splatnost činí 7 kalendářních dnů od odevzdání překladu, přepisu či korektury(toto se týká živnostníků a firem podnikajících na území ČR).

Reklamace

Zákazník může reklamovat překlad, korekturu či přepis do 3 dnů po převzetí textu a já text opravím v dohodnuté lhůtě k jeho plné spokojenosti. V případě oprávněné reklamace se snižuje cena na nejnižší hranici 1 NS daného typu překladu, korektury či přepisu viz ceník. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.


Obchodní podmínky - výuka němčiny

Jak objednávat jazykové konzultace

Při sjednávání jazykové konzultace upřesněte prosím Vaši představu, příp. problém, který potřebujete probrat. Zavolejte mi, prosím, na tel. 731 031 170 a domluvíme si termín kozultace.

Mým zájmem je dlouhodobá spolupráce, spokojení žáci a studenti.
Zde jsou podmínky ohledně placení, storna a realizace lekcí:

Lekcí rozumíme učební jednotku o délce 60 minut.

Webová stránka pro komunikaci:
Výuka probíhá přes webovou stránku whereby, což je zabezpečená webová stránka určená pro videokonference. Vstup do virtuální učebny je z titulní stránky přes heslo nebo z Online cvičení se zaměřením na překlad (nutné přihlášení).

Před první lekcí prosím proveďte následující kroky:

 • 1) nainstalujte si nový prohlížeč
  u Windows 10 a vyšších: Microsoft Edge (funguje na whereby nejlépe) nebo Google Chrome
  u Windows 7: Brave nebo Vivaldi
 • 2) na mém webu vyberte Kontakt, zadejte heslo, které jsem Vám sdělila. Poté klikněte na tlačítko Vstoupit.
 • 3) Počkejte, až systém načte Vaši kameru a mikrofon. Pokud je mikrofon či kamera přeškrtnut, klikněte na přeškrtnutou ikonu myší, abychom se slyšeli a viděli.
 • 4) Zadejte své jméno a klikněte na tlačítko Vstoupit do setkání.

Doba čekání
Bez upozornění na Vás čekám maximálně do 15. minuty od sjednaného začátku lekce.
Kdybyste se během této doby neobjevili, hodina končí a počítá se za realizovanou.
Po upozornění telefonem/sms, které musí proběhnout do 15. minuty od sjednaného začátku lekce, že máte/budete mít zpoždění, jsme dohodnuti, že mě prozvoníte, až budete na místě výuky a já přijdu.
Každá lekce je určena pouze pro jednu osobu.

Balíčky lekcí k dispozici, platba za lekce
Platba za lekce je nevratná a platí následující:

  U dětí stanovím kalkulaci výuky na vyžádání, spočítám počet hodin do pololetí či do konce školního roku.
  Dospělí vybírají z balíčků. Bonus 20% lekcí navíc bude k balíčku připočten, pokud jej zákazník vyčerpal a zároveň splnil pravidelnou týdenní docházku ve vyučovacích týdnech za sebou bez prodlev a NEMÁ NEOMLUVENÉ HODINY a pokud se z hodin omlouval, pak to bylo telefonicky.

 • Balíček 10 lekcí můžete vyčerpat během
  • 80 dnů - jen pro dotaci 1 hodina týdně,
 • Balíček 20 lekcí můžete vyčerpat během
  • 160 dnů - platí pro dotaci 1 hodina týdně,
  • 80 dnů - platí pro dotaci 2 hodiny týdně.
  • 110 dnů - platí pro dotaci 1,5 hodiny týdně.
Doba čerpání hodin v balíčku

Hodiny v balíčku je možné čerpat v období, které je u jednotlivých balíčků uvedeno výše. Balíček je vyčerpán s datem realizace poslední lekce, pokud tato lekce proběhne během lhůty, kdy mohou být hodiny v balíčku čerpány, nebo pokud bude objednán navazující balíček, během doby pro vyčerpání tohoto navazujícího balíčku. Zasahuje-li období čerpání balíčku do měsíců červenec nebo srpen, mohou být dny zasahující do těchto měsíců převedeny na období od 1. září. Zasahuje-li období čerpání balíčku do pracovních dnů v období mezi svátky v prosinci, budou tyto hodiny převedeny na období od 1. ledna následujícího roku.

Postup v případě, že nemůžete vyčerpat předplaceném lekce osobně

Nemůžete-li své předplacené lekce čerpat osobně, je tu několik možností:

 • a) Můžete lekce přenechat někomu jinému.
 • b) Můžete čerpat při zakoupení dalšího balíčku navazujícího na toto období v období pro tento nový balíček.
 • c) Pokud jste nuceni výuku ukončit a chtěli byste užívat Online cvičebnici němčiny dál, je možné odečíst z platby cenu Online cvičebnice němčiny (1000 Kč), kterou pak můžete užívat neomezeně až do zániku mé webové stránky, nejméně však jeden rok.
 • d) Mohu za zbývající nevyčerpanou platbu vypracovat překlad či korekturu Vašeho textu, a to dle platného ceníku pro překlady a korektury.

Při objednávání balíčků myslete prosím na to, abyste je byli schopni v uvedených lhůtách vyčerpat.

Termín výuky stanovíme po vzájemné dohodě tak, aby vyhovoval nám oběma.

Rušení lekcí:

Lekci je možné zrušit jedině telefonicky, písemná omluva z lekce neplatí, hodina je potom neomluvená.
V případě, že se vyskytne překážka Vaší účasti na hodině v nočních či brzkých ranních hodinách, tj. ráno do 8:50 hod a v noci po 19:30 hod, napište mi prosím SMS zprávu a potom mi co nejdříve zavolejte, hodina bude platit jako řádně omluvená.
Pokud zrušíte lekci více než 24 hodin předem, budeme se snažit lekci přeložit na jiný náhradní termín.

Pokud zrušíte lekci telefonicky méně než 24 hodin předem, platí lekce za proběhlou.
Pošlete-li mi však do dvou dnů od zrušené lekce svůj vypracovaný domácí úkol, opravím jej s doplňujícím komentářem v čase, kdy měla lekce proběhnout.

Faktura a její úhrada

Pokud se po naší úvodní lekci dohodneme na spolupráci, pošlete mi po lekci vyplněnou objednávku s přihláškou a já Vám obratem zašlu příslušnou fakturu.
Platbu za zvolenou službu proveďte prosím převodem, a to u výuky před první objednanou lekcí.

Objednávka a její zrušení

Ať je objednávka podána z webového formuláře na webu www.prekladynemciny.cz nebo mailem, může být zrušena do 24 hodin. Z webového formuláře posíláte objednávku na můj aktuální e-mail jitka.nekvindova@seznam.cz.vývoj elektropřístrojů
překlady polština

© Mgr. Jitka Nekvindová, webmaster: Jitka Nekvindová, foto: RNDr. Miloslav Nekvinda, Jitka Nekvindová, 28.3.2013