Tel.: 731031170 (9 - 20:00 hod), email: jitka.nekvindova@seznam.cz

Jitka Nekvindová - Můj blog

moje fotka

Proč jsem připravila právě překladová online cvičení

Jakožto překladatelka němčiny působím 8 let, jako lektorka němčiny asi 18 let. Němčina je jazyk, který se hodně podobá češtině. Proto je tam každá chyba v časování, skloňování, chybném slovosledu hodně znát. Mnoho lidí si myslí, že u cizího jazyka je třeba přemýšlet a mluvit tímto cizím jazykem. Setkávám se s lidmi, které učili rodilí mluvčí, profesionálové, kteří se je snažili toto umění naučit. Jenže výsledkem toho všeho bylo, že tito studenti sice měli správný německý přízvuk, měli též slušnou slovní zásobu, ale nevěděli, jak skládat věty, kde má stát určité sloveso, podmět, jak zjistit pád, s jakými pády se pojí německé předložky atd. Je to veliká škoda. Přitom by stačilo jediné, aby se jim kromě rodilého mluvčího věnoval ještě český učitel, který by jim vysvětloval gramatiku, trénoval s nimi překlady a konverzoval.

Autory většiny učebnic němčiny, které se používají ve školách, jsou němečtí autoři. Protože jsou tyto knížky distribuovány do celého světa, není možné, aby zde byla zařazena překladová cvičení z češtiny do němčiny. Místo nich zde nacházíme většinou nejrůznější doplňovací cvičení, ve kterých doplňujeme jen kousek věty. Nemyslím si, že je to úplně špatné na procvičení daného gramatického jevu, např. k procvičení předložek nebo na použití správného členu. Tato cvičení však mají jednu nevýhodu. Většina studentů, kteří takové cvičení absolvují, není schopna podobné věty přeložit z češtiny do němčiny.

Kdyby po takových cvičeních následovala překladová cvičení z češtiny do němčiny, jsem si jistá, že by se žáci naučili formulovat své myšlenky a sestavovat správné německé věty. Přitom je třeba pochopit, že jednotlivé gramatické elementy si musí člověk ujasnit nejprve v češtině s evidencí případných odlišností při překladu a teprve potom převést větu do němčiny, protože v němčině většinou neumíme správně posoudit potřebné gramatické elementy.

V mé Online cvičebnici němčiny formulujete věty při překladu z češtiny do němčiny nebo z němčiny do češtiny. Svým studentům radím, aby si nejprve zapnuli překlad z němčiny do češtiny, nastudovali si potřebná slovíčka, vazby, zapsali si je, a teprve potom zapnuli překlad z češtiny do němčiny. K překladu jsou zde rozhovory, popis obrázků, příběhy, vazby či věty k procvičení daného gramatického jevu či slovíčka. Své řešení zkontrolujeme stisknutím tlačítka Ukázat řešení. Pro snadné vyhledávání slovíček jsem zařadila praktický multislovník.

Jak vyjádřit, že máme, měli jsme nebo budeme mít něco svým přičiněním udělané hotové

Představme si, že chceme například vyjádřit, že máme, měli jsme nebo že budeme mít přečtenou knihu. Například takto:
Já mám tu knihu přečtenou.
Měla jsem tu knihu přečtenou.
Budu mít tu knihu přečtenou.

1) V prvním případě dostáváme větu:
Ich habe das Buch gelesen.
- perfektum, avšak prakticky přítomný čas haben = mít s přídavným jménem gelesen = přečtený, což je zároveň příčestí minulé slovesa lesen = číst.
2) V druhém případě dostáváme větu:
Ich hatte das Buch gelesen.
- plusquamperfektum - předminulý čas, avšak prakticky minulý čas (préteritum) se slovesem haben, ich hatte = měla jsem a přídavným jménem gelesen.
3) Ve třetím případě dostaneme větu:
Ich werde das Buch gelesen haben.
- futurum 2 - druhý budoucí čas, avšak prakticky futurum 1 slovesa haben + přídavné jméno gelesen.


Podstatné jméno v němčině a jeho věrní průvodci

Představme si jednoduchou větu: Mám psa. nebo Mám černého psa. Zapomeňme na angličtinu, kdy by doslovný překlad zněl: Já mít nějaký pes. Jsme Češi, tak časujme a skloňujme, Němci jsou na to zvyklí také.

Takže: Ich habe einen Hund a Ich habe einen schwarzen Hund.
- doslova: Já mám JEDNOHO ČERNÉHO psa.

Před podstatným jménem stojí dva průvodci: člen (einen) a shodný přívlastek (schwarzen). Na shodný přívlastek se zde ptáme: Jakého psa? Člen nebo shodný přívlastek jsou buďto vyjádření nebo nevyjádření. Člen i shodný přívlastek se skloňují. Obecně platí, že právě jeden z obou průvodců se roznásobí s příslušným členem určitým - viz skloňovací tabulka členů určitých. Výjimkou je případ, kdy je člen nulový a shodný přívlastek vyjádřen v pozici DES+(E)S.

Několik příkladů:
der Tee
Hier ist 0 grüner Tee...................grün X der = grüner
Das ist mein grüner Tee..............grün X der = grüner
Dieser grüne Tee ist heiß.............dies X der = dieser


Roznásobí-li se nový člen se členem určitým, přijímá shodný přívlastek automatickou koncovku E nebo EN, a to takto: v pozicích DER, DIE, DAS 1. a 4.p.j.č. má přívlastek E, v ostatních pozicích má přívlastek EN.

das Auto/der Wagen
Ich fahre EIN NEUES Auto/EINEN NEUEN Wagen.
DAS NEUE Auto/DEN NEUEN Wagen habe ich zwei Monate.

Vidíte, že je to úplně jednoduché :-).vývoj elektropřístrojů
překlady polština

© Mgr. Jitka Nekvindová, webmaster: Jitka Nekvindová, foto: RNDr. Miloslav Nekvinda, Jitka Nekvindová, 28.3.2013