Tel.: 731031170 (9 - 20:00 hod), email: jitka.nekvindova@seznam.cz

Jitka Nekvindová - Jazykové korektury

moje fotka


Provádím tiskovou, gramatickou i stylistickou korekturu česky a německy psaných textů. Díky zkušenostem a vzdělávání v oblastech, které jsem překládala, mohu nyní s jistotou korigovat např. žaloby a rozhodnutí soudu, smlouvy o úvěrech, leasingové smlouvy, prezentace, dále koriguji též účetní texty (kurz účetnictví), matematické texty (státní zkouška z matematiky na PF v Liberci).
Typy korektur, které poskytuji:

  • Jazyková korektura - Kontroluji gramatiku, terminologickou správnost, odchylky od textu a překlepy.
  • Slohová korektura - zajišťuji slohovou úpravu, srozumitelnost a čtivost daného textu.
  • Předtiskové korektury - Kromě jazykové správnosti a čtivosti kontroluji formátování a celkovou úpravu stránek.

vývoj elektropřístrojů
překlady polština

© Mgr. Jitka Nekvindová, webmaster: Jitka Nekvindová, foto: RNDr. Miloslav Nekvinda, Jitka Nekvindová, 28.3.2013