Jitka Nekvindová - online cvičení
© Jitka Nekvindová: Online cvičebnice němčiny, Liberec 2018

Tabulky

1. Praktická stolní tabulka

pdf dokument dokument word

2. Hláskovací tabulka

pdf dokument dokument word

3. Tabulky silných a nepravidelných sloves

3.1. Orientační tabulka pro rozřazení do skupin
pdf dokument dokument word
3.2. Silná slovesa rozřazená do skupin
pdf dokument dokument word
3.3. Abecední seznam silných sloves podle Dudena ke stažení - pokročilá tabulka
pdf dokument dokument word
3.4. Abecední seznam silných sloves podle Dudena ke stažení - zjednodušená tabulka
pdf dokument dokument word

4. Infinitiv

* 4.1. Závislý infinitiv bez zu a Ersatzinfinitiv
pdf dokument dokument word

5. Vazby sloves

5.1. Základní vazby sloves
pdf dokument dokument word

6. Časy sloves - také indikativ, konjunktiv, imperativ (rozkazovací způsob)

6.1.Tabulky časů
pdf dokument dokument word
6.2. Tabulky základních časů - rod činný - indikativ
pdf dokument dokument word
6.3.Časování sloves haben, sein a werden
pdf dokument dokument word
6.4.Rozkazovací způsob
pdf dokument dokument word

7. Časování sloves v přítomném čase

7.1 Pravidelné časování slabých sloves
pdf dokument dokument word.
* 7.2. Časování silných a nepravidelných sloves se změnou kmene v přítomném čase
pdf dokument dokument word

9. Předpony

Tabulka neodlučitelných a někdy odlučitelných předpon v němčině
pdf dokument

10. Členy v němčině a přívlastky, podstatná jména a přídavná jména

10.1. Tabulka členů v němčině
pdf dokument dokument word
10.2. Tabulka členů rozšířená o tabulky přívlastků
pdf dokument dokument word
* 10.3. O přívlastcích v němčině
pdf dokument dokument word
* 10.4. Podstatná jména - skloňování
pdf dokument dokument word
* 10.5. Podstatná jména - charakteristické koncovky
pdf dokument dokument word
* 10.6. Přídavná jména - stupňování
pdf dokument dokument word

11. Osobní zájmena a přivlastňovací členy

11.1.Tabulka osobních a přivlastňovacích zájmen v němčině
pdf dokument dokument word
11.2. Osobní zájmena v souvislosti se členy - předloha k vystřižení
pdf dokument dokument word
* 11.3. Zájmena, která se chovají buď jako člen nebo jako přídavné jméno
pdf dokument dokument word

12. Předložky

Tabulka předložek v němčině
pdf dokument dokument word

13. Věty hlavní a vedlejší

13.1. Tabulka spojek vět hlavních a vedlejších
pdf dokument dokument word
* 13.2. Slovosled v němčině
pdf dokument dokument word
* 13.3. Věty vedlejší časové
pdf dokument dokument word© Mgr. Jitka Nekvindová, webmaster: Mgr. Jitka Nekvindová, foto: RNDr. Miloslav Nekvinda, Jitka Nekvindová 28.3.2013