Jitka Nekvindová - online cvičení
© Jitka Nekvindová: Online cvičebnice němčiny, Liberec 2018

Tabulky

1. Hláskovací tabulka

pdf dokument dokument word

2. Silná slovesa

2.1. Orientační tabulka pro rozřazení do skupin
pdf dokument dokument word
2.2. Silná slovesa rozřazená do skupin
pdf dokument dokument word
2.3. Abecední seznam silných sloves podle Dudena ke stažení - pokročilá tabulka
pdf dokument dokument word
2.4. Abecední seznam silných sloves podle Dudena ke stažení - zjednodušená tabulka
pdf dokument dokument word

3. Vazby sloves

3.1. Základní vazby sloves
pdf dokument dokument word

4. Časy sloves

Tabulky časů
pdf dokument dokument word

5. Pravidelné časování slabých sloves

Tabulky vzorů pro pravidelné časování sloves v přítomném čase + sein + haben
pdf dokument dokument word zde.

6. Princip tvoření préterita (vyprávěcí min. čas)

Jak správně tvořit préteritum v němčině
pdf dokument dokument word

7. Předpony

Tabulka neodlučitelných a někdy odlučitelných předpon v němčině
pdf dokument

8. Členy v němčině

Tabulka členů v němčině
pdf dokument dokument word
Tabulka členů rozšířená o tabulku přívlastků a zařazení předložek k příslušným pádům
pdf dokument

9. Osobní zájmena a přivlastňovací členy

Tabulka osobních a přivlastňovacích zájmen v němčině
pdf dokument dokument word

10. Předložky

Tabulka předložek v němčině
pdf dokument dokument word

11. Věty hlavní a vedlejší

Tabulka spojek vět hlavních a vedlejších
pdf dokument dokument word

© Mgr. Jitka Nekvindová, webmaster: Mgr. Jitka Nekvindová, foto: RNDr. Miloslav Nekvinda, Jitka Nekvindová 28.3.2013